Kancelaria Adwokata Władysława Pocieja posida długą tradcyję świadczenia pomocy prawnej, sięgającej 1989 roku.  Siedzibą Kancelarii jest Kraków, jednak ze względu na wysoką specjalizację oraz wysoki standard świadczonych uług prawnych, kancelaria prowadzi sprawy na terenia całej Polski. Kancelaria Adwokacka obsługuje osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadząc reprezentację we wszystkich obszarach prawa, w szczególności zaś w sprawach z zakresu prawa karnego, rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, gospodarczego, budowlanego jak również prawa metropolitalnego.

Kancelaria Adwokacka Władysław Pociej - Dobry Adwokat Kraków.