Kancelaria Themi jest krakowską Kancealrią prawną specjalizującą się w prawie cywilnym i gospodarczym w tym w szczególności prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym reprezentując dłużników, wierzycieli a także występując jako syndyk, zarządca, nazdorca sądowy oraz doradca restrukturyzacyjny w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Adwokaci i licensjonowani doradcy restrukturyzacyjni Kancelarii Themi prowadzą także doradztwo i reprezentację w postępowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym i upadłość konsumencka .