Czas realizacji
Technologie
Informacje o kliencie
Kancelaria Themi jest krakowską kancelarią zrzeszającą doświadczonych krakowskich prawników, w tym adwokatów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw sądowych, syndyków oraz aplikantów adwokackich specjalizującą się w prowadzeniu spraw z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i bankowego. Szczególnym obszarem zainteresowań Kancelarii Themi są sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta oraz prawa bankowego co konkretyzuje się w llicznych prowadzonych przez adwokatów Themi sporach dotyczacych wykonania umów o kredyt we frankach w tym sprawy o unieważnienie umowy kredytu oraz ustalenie treści umowy kredytu
Cele
Stworzenie prostej strony informacyjnej traktującej o kwestiach: kredyt we frankach w szczególności pozew o kredyt we frankach, o funkcjonalności Landing Page umożliwiającą kontakt poszkodowanych przez działania banków wprowadzających do umów kredytowych klauzule niedozwolone z Kancealrią Prawną Themi prowadzącą postępowania w sprawach kredytów we frankach zarówno z powództwa o zapłatę z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przeciwko bankom jak i powództwa przeciwegzekucyjnego .