Czas realizacji
Technologie
MySQL, PHP, JavaScript, CSS, XHTML, Flash, HTML
Informacje o kliencie
Kancelaria Themi jest krakowską kancelarią specjalizującą się obszarach prawa cywilnego i gospodarczego, upadłościowego i naprawczego ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji w dochodzeniu odszkodowań za błedy medyczne, wypadki komuniakcyjne, wypadki przy pracy, odszkodowań od skarbu państwa za wydanie decyzji administracyjnych, służebności przesyłu (tzw. odszkodowań za słupy i gazociągi), prawa bankowego - kredyty we frankach, upadłości, egzekucji, odpowiedzialności za zobowiązania spółek i innych osob prawnych.
Cele
Stworzenie prostej strony informacyjnej traktującej o kwestiach: odszkodowanie za słupy energetyczne i służebność przesyłu, o funkcjonalności Landing Page umożliwiającą kontatk poszkodowanych przez działania zakładów energetycznych właścicieli nieruchomości z Kancealrią Prawną prowadzącą postępowania o ustanowienie służebności przesyłu.