Czas realizacji
Technologie
Informacje o kliencie
Cele

Za szybkie zaprojektowanie i wdrożenie funkcjonalnej strony internetowej z funkcjonalnością integracji z wykorzystywanym przez Kancelarię Themi systemem obsługii i organizacji procesów biznesowych i relacji z Klientem CRM.

Kancelaria Themi Upadłość jest wysoce wyspecjalizowanym działem kancealrii świadczącym pomoc prawną konsumentom, którzy znaleźli się w sytuacji niewypłacalności. Prawnicy Kancelarii świadczą pomoc poprzez reprezetnację i doradztwo na wszystkich etapach postępowania upadłościowego konsumenckiego.