Czas realizacji
Technologie
Informacje o kliencie
Kancelaria Themi jest krakowską kancelarią specjalizującą się obszarach prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (wcześniej upadłościowego i naprawczego). W skład zewspółu prawnego wchodzi grupa krakowskich adwoaków oraz doradcy restrukturyzacyjni i licencjonowani syndycy. Kancealria prowadzi sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej, upadłości przedsiębiorców (upadłości na zasadach ogólnych), postępowań restrukturyzacyjnych zarówno w trybie ustawy prawo restrukturyzacyjne jak i prowadzonych poza trybem ustawy.
Cele
Stowrzenie profesjonalnej strony informacyjnej krakowskiej Kancelarii Themi dotyczącej zagadnień związanych z upadłością konsumencką, w świetle nowelizacji z 2014 i 2015 roku. System zapewniajacy mozliwość dowolnego kształtowania i dodawania artykułów o upadłości konsumenckiej przez poszczególnych prawników kancelarii z zespołu ds. upadłości kosnumenckiej, elastyczny blog o upadłości i system zgłoszeń LEAD. Upadłość konsumencka stała się dzięki nowelizacji prawa wygodnym i realnie funkcjonującą instytucją umożliwiającą rzeszy zadłużonych ponad miarę konsumentów faktyczne oddłużenie.